Ikast KFUM Håndbold - Mere end en klub

Ikast KFUM Håndbold er stiftet den 20. marts 1970. Klubben har hjemsted i hallerne på Hyldgårdsskolen i Ikast-Brande Kommune.

Klubben er medlem af JHF under DHF i DIF-regi, KFUM Idrætsforbund i DIF-regi samt DGI.

KFUM: Kammeratskab, Fællesskab, Udvikling, Mere end en klub

Vision

I Ikast KFUM Håndbold ligger vi vægt på, at håndbold er for alle. Fundamentet for Ikast KFUM håndbold er at klubben er stedet hvor alle, uanset køn, alder og niveau kan deltage.

Vi er en klub som har til formål at skabe gode og sunde rammer for håndboldsporten og det kammeratlige samvær.

I samarbejde med frivillige ildsjæle er det bestyrelsens intention at opbygge en håndboldafdeling, hvor udgangspunktet er et forpligtende fællesskab.

De sportslige tilbud skal uafhængigt af medlemmernes alder og ambitioner til enhver tid matche deres ønsker og niveau, og alle skal have kvalitet i træningen. Klubben ønsker at deltage turneringsmæssigt på et så højt niveau som muligt for herigennem at motivere spillerne til større opgaver. Men den sociale og menneskelige linje har 1. prioritet.

Mission

Bestyrelsen vil i form af arrangementer, stævner og i samarbejde med det lokale erhvervsliv skabe et solidt økonomisk grundlag, der sikrer mulighed for at give medlemmerne interessante oplevelser både på og uden for banen.

Der vil blive etableret tilbagevendende arrangementer, som kan være med til at skabe en kultur i foreningen, hvor alle uanset alder lærer at bidrage til fællesskabet.

Ikast KFUM Håndbold opmuntrer til uddannelse af alle, der ønsker at bidrage ved træning og kamp. Vi tør give vores unge trænere ansvar, og forpligter os til at levere det nødvendige fundament. Vi vil desuden støtte op omkring initiativer fra medlemmer, trænere eller andre frivillige om at dygtiggøre sig.

Vi ser disse rammer inspirere til stor håndboldglæde, godt kammeratskab på tværs af hold og årgange, samt udvikling både på og udenfor banen. Det gælder for både spillere og trænere.


Værdier


Kammeratskab

Vi vil aktivt være med til at knytte Kammeratskaber på tværs af holdene, mellem piger og drenge, kvinder og mænd og på tværs af aldersskel.

Fællesskab

Vi ønsker at skabe en kultur i Ikast KFUM håndbold, hvor alle uanset alder lærer at bidrage til Fællesskabet.

Udvikling

I vores klub har vi fokus på Udvikling af både spillere og trænere, og alle hold skal have kvalitet i træningen. Klubben ønsker at deltage turneringsmæssigt på et så højt niveau som muligt for herigennem at motivere spillerne til større opgaver.

Mere end en klub

Alle trænere og frivillige vil gøre en aktiv indsats for, at alle uanset alder tager ansvar for at fastholde og opretholde foreningslivet. I vores klub behandles alle lige, og alle føler sig som en del af et større fællesskab.
Vores klub er mere end en klub